BanestatusSeneste nyt

På tirsdag den 30. maj har vi mulighed for at efterså greens på 18-huls banen. Det er stort set det sidste, vi mangler if.t. at have vores plejeplan up-to-date.

Arbejdet forventes udført kl. 10-15, da det kræver, at greens er tørre. Selve processen på hver green tager nogenlunde samme tid som at klippe den, hvilket svarer til 6-8 minutter.

Derfor kan der forekomme en smule ventetid ved den green, hvor arbejdet netop udføres, og det er helt op til hver enkelt spiller, om man vil vente eller gå videre til næste hul.

Det intensive arbejde på greens har båret frugt allerede, og det er lykkedes af få god speed tilbage, så vi nu er over 9 fod på stimpmeteren.

Vi ønsker alle en dejlig pinse og undskylder på forhånd, hvis arbejdet på tirsdag medfører en lidt længere golfrunde.

Med venlig hilsen
Greenkeeperne & Hedensted Golf Klub