Vilkår for medlemskab og betaling

På denne side kan de læse ‘det med småt’ – altså vilkårene for indmeldelse, udmeldelse, skift af medlemskab type samt vilkår for betaling m.m. 

 

Regler for indmeldelse

 1. Du er medlem af Hedensted Golf Klub for 1 år af gangen, dette følger kalenderåret. Dette gælder uanset om du betaler årligt, pr. kvartal, månedligt m.v.
 2. Du binder dig for ét års medlemskab ved indmeldelse. Hvis du melder dig ind i løbet af året kan du nøjes med at betale forholdsmæssigt for det første kalenderår, mod at du binder dig til det kommende kalenderår.
 3. Du kan dog melde dig ud i bindingsperioden mod at betale fuldt kontingent for hele kalenderåret.

Regler for udmeldelse

 1. Udmeldelse eller ændring af medlemskab kan ske pr. 31/12 hvert år, dette skal være meddelt klubben skriftligt senest 1/12.
 2. Ved dødsfald tilbagebetales kontingent forholdsmæssigt fra den førstkommende måned.

Skift af medlemstype

 1. Overførsel til passivt medlemskab i løbet af året kan kun ske ved følgende årsager: Brækket arm eller ben, graviditet eller pludseligt opstået sygdom. Der skal forevises lægeerklæring. Der betales forholdsmæssigt kontingent til skiftet af medlemskab.
 2. Junior medlemmer overgår automatisk til ynglinge medlemskab kalenderåret efter at de er fyldt 18.
 3. Ynglinge medlemmer overgår automatisk til senior medlemskab kalenderåret efter at de er fyldt 25.
 4. Studerende kan være medlem på samme vilkår som Ynglinge medlemmer, også efter de er fyldt 25, der skal vises gyldigt studiekort.
 5. Skift fra passivt til aktivt medlem kan ske hele året, der betales forholdsmæssigt fra den førstkommende måned.
 6. Skift fra Flex- eller Korthulsbane medlem til fuldt medlem kan ske hele året, der betales forholdsmæssigt fra den førstkommende måned.

Betaling af kontingent

 1. Betaling af kontingent kan ske via betalingsservice, bankoverførsel eller betalingskort/kontant i sekretariatet.
 2. Vi frabeder os i videst mulig omfang betaling med kontanter.
 3. Vi kan pga. reglerne i hvidvaskningsloven aldrig modtage mere end kr. 8000,- kontant fra én husstand pr. kalenderår.
 4. Hvis du betaler med betalingsservice er der ingen gebyrer, alle andre betalingsformer koster 50,- kr. pr. indbetaling
 5. Du er medlem for et kalenderår af gangen, men kan dele betalingen op således 1/1 årligt, 1/2 årligt, 1/4 årligt eller månedligt. 1/4 årligt og månedligt kun muligt med betalingsservice.
 6. Fra og med 2020 er der ikke længere krav om 5000,- kr. indskud, og kontingenterne er tilrettet derefter. Du kan dog stadig vælge at betale indskud hvis du ønsker for et billigere årligt kontingent – kontakt sekretariatet for at høre om denne mulighed.

Evt. restance

 1. Er du kommet i restance uden mulighed for at betale til tiden, bedes du kontakte os for en betalingsaftale
 2. 1. rykkerskrivelse fremsendes umiddelbart efter sidste rettidige betalingsdato.
 3. 2. rykkerskrivelse fremsendes efter 14 dage med rykkergebyr 100,-
 4. 3. rykkerskrivelse fremsendes efter 30 dage med rykkergebyr 100,- Din adgang til Golfbox lukkes midlertidigt ned.
 5. Efter 3. rykkerskrivelse overdrages sagen til eksternt inkassofirma med heraf følgende omkostninger.