Seneste nyt

Af bestyrelsesmedlem Juul Andersen

 

Jeg er 63 år og bor sammen med Aase i det naturskønne område omkring vores golfbane med delvis udsigt over driving range, hul 1, 8, 9, 10 og 18 samt korthulsbanens hul 1.

Ved generalforsamlingen i år blev jeg indvalgt i golfklubbens bestyrelse, altså helt ny i dette regi, men jeg har dog haft min gang som spiller siden 2009 – har deltaget i rigtigt meget arbejde som frivillig, bl.a. i sølaug og roughlaug, ligesom jeg var 6 år i præsidiet i Mens Section med opgaver, som omhandlede bl.a. sponsorer og en periode som Captain. Jeg har erfaring fra flere forskellige bestyrelsesjob, både kommercielle og ikke-kommercielle.

I bestyrelsen i Hedensted Golfklub har jeg bl.a. fået til opgave at være kontaktperson til de frivillige i sølaug, græslaug, huslaug samt de ansatte i keepergården.

I en klub som vores er der altid et hav af opgaver, som skal løses, og selvom driften kører og gennem årene har kørt ganske fornuftigt, er der altid noget, som kan forbedres, forandres eller forenkles. Det arbejdes der løbende på, og der er heldigvis et ganske fornuftigt samarbejde mellem ansatte og frivillige.

De forskellige laug har mange opgaver med vedligehold i og omkring bygninger og anlæg. Vi er aldrig helt færdige og kunne godt lave endnu mere, men der er nogle begrænsende faktorer, idet der dels er et begrænset budget, og dels mangler vi frivillige i laugene, og vi kunne derfor godt tænke os, at der var lidt flere frivillige, som ville deltage i laugene.

Der kræves ikke det store for at deltage i et laug, idet der altid er en, som kan hjælpe med det faglige, så har du som medlem af klubben lyst til at komme med i et laug eller høre mere om, hvad vi laver, så er du velkommen til at kontakte Claus Trier på mail info@hedenstedgolf.dk eller telefon 21 99 07 00, eller du kan kontakte mig på sms eller opkald på nr. 20 20 15 70.

Der er ingen faste regler for, hvor tit man skal møde op i laugene, men der kommer løbende indkaldelser, og så melder man ind, om man kan den pågældende dag, eller om man springer over. Vi har pt disse bl.a. Matchudvalg, Ladies section, Mens section, Senior section, Eliteudvalg, Juniorudvalg, Baneservice, Begynderudvalg og –vejledere, Klippelaug, Jordanlæg / Stier / maskinarbejde, Bygninger / Malerlaug, Sølaug og udover dette er der frivillige som træder til ad hoc.

Vi er i bestyrelsen meget taknemlige for den store indsats fra de frivillige. Vi afholder hvert år en match for medarbejdere og frivillige, som tak for hjælpen.

Første del af denne sæson har været lidt speciel. Udover at Covid-19 har spillet en rolle, så forhindrede lave temperaturer og begrænset nedbør i foråret græsset i at komme i normal vækst, og det gav uønskede ukrudtsarter et forspring, idet mange af disse arter har et dybere rodnet og dermed lettere klarer en tør periode, og de vokser også ved lave temperaturer.

Perioden med det vejr betød et forholdsvist stort slid på banen. Da temperaturen steg, og der kom vand, groede alting lige pludselig helt vildt, og det var svært for greenkeeperne at følge med, både på grund af væksten, og også fordi der var en greenkeeper med langtidssygemelding, ligesom der midt i det hele pludselig var en del maskinhavarier, men der blev knoklet igennem, og det er min opfattelse, at vores bane er blandt de bedste i området.

Som nævnt har ukrudtet haft for gode betingelser, og der har været/er alt for mange uønskede arter på banen. Keeperne kæmper med det, og der bruges den mængde kemikalier, som vi må bruge for at udrydde det, men vi er stærkt begrænset af den gældende lovgivning, som vi jo naturligvis holder os indenfor.

Det store slid på banen medfører et større behov for gødning, ligesom der løbende er brug for isåning af græsfrø. Chefgreenkeeper Jacob Bjerg Mogensen har udarbejdet en plan for sæsonen, som indebærer en øget gødskning, en øget isåning af frø og en øget beluftning, og alt dette kan naturligvis ikke gøres uden en større udgift, og bestyrelsen har bevilget det af greenkeeperen beregnede beløb.

Det kommer næppe bag på nogen, at eksempelvis beluftning ved prikling og propning vil medføre, at der kommer kortere perioder med mindre god spilbarhed. Beluftning ved propning af greens er planlagt til at ske en gang om måneden, og i indeværende år øges sandforbruget ved beluftning af greens og teesteder med 40 tons.  Den strategi, der har været med forebyggende svampebekæmpelse på greens, har virket godt, og den fortsætter stort set uændret.

Juul Andersen

                                                                

 

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send kommentar