Taksator.nu

 • GULD SPONSOR i Hedensted Golf Klub 2021

Håndtering af skader fra start til slut

Vi vil med baggrund i vores erfaring, give forsikrings branchen en helt ny mulighed for at få takseret deres skader.

Vi ønsker at optimere og forenkle flowet i takseringen, så selskaberne holder omkostningerne nede og forsikringstager oplever skadesforløbet så enkelt som muligt.
Komplette taksator løsninger, inkl. administrativ styring, som fordeler sager efter ferie / orlov / belastning mv.
Vi vil udvikle og udvide vores landsdækkende netværk af eksaminerede taksatorer, som står klar til at hjælpe forsikringsselskaberne.

 

Samarbejde med Taksator.nu

Derfor vælger forsikringsselskaberne at samarbejde med Taksator.nu
Forsikringsselskaberne skal kun have kontakt til ét firma, fra overdragelse af sagerne, over skadebehandling til fakturering for takseringen.

Alle skader takseres af eksaminerede taksatorer /bygningskonsulenter, og gennem en løbende kvalitetsvurdering sikrer vi, at opgaverne løses i henhold til egne værdier, men ikke mindst i henhold til selskabernes forsikringsbetingelser og til kundens tilfredshed. Vi er løsningsorienterede og skaber bro mellem forsikring og forsikringstager.

Vi tilbyder

 • Landsdækkende taksering af bygningsskader på privat, erhverv, landbrug, ejerskifte og industri.
 • Forsikrings-betingede takseringer, med sund fornuft.
 • Skadeopgørelser – enkelt og skræddersyet.
 • Personlig kontakt, og let tilgængelighed for forsikringstageren.
 • Samarbejde med forsikringseksaminerede håndværkere.
 • Håndtering af skader fra start til slut.
 • Håndværkerregninger godkendes af taksator og anvises forsikringsselskaberne til betaling.
 • Enkelt taksator-rekvirering for selskabet, på www.taksator.nu
 • Håndtering og taksering af løsøreskader.
 • Risikovurdering i forbindelse med nytegning
 • Konfliktmægling mellem forsikringstager og selskab
 • Klagesags behandling.

Rørkærvej 133
8722 Hedensted

tlf. +45 51 49 87 72

Bo Nordestgaard Jensen

Jylland / Fyn

+45 51 49 87 72
bo@taksator.nu