BanestatusSeneste nyt

Nyt fra Greenkeepergården
Så kom sæsonen endelig i gang. Vi har glædet hos hele vinteren til en ny sæson, og vi har knoklet meget specielt med bunkers, for at nå så langt som muligt denne vinter.

Vejret har dette forår desværre ikke været med os på samme måde, som det var sidste år. I marts var der lange perioder, hvor banen var så våd, at vi dårligt nok kunne arbejde derude. April har også været mere våd, end den plejer. Dette har givet os udfordringer, og det har I sikkert også kunne mærke derude.

Der har været lukket mere for biler, end der plejer, vi åbnede banen senere, og vi spillede med oplæg længere end vi plejer. Alt dette gør vi udelukkende for at beskytte banen, så vi kan have et godt græstæppe igennem hele sæsonen.

Greens har desværre været plaget mere af svampeangreb end den foregående vinter. Dette kan have mange forklaringer, men vejret var specielt i efteråret meget ideelt for svampeangreb, og vi kæmpede meget med at holde dem nede. Dette har i foråret medført, at greens ikke har været i den stand, som vi ønsker. Vi har kæmpet meget for at få dem jævne, og vi har holdt klippehøjden højt for at få jævnhed, og for at give græsset mulighed for at lukke svampeskaderne. Dette har påvirket hastigheden på greens meget. Nu er langt de fleste greens blevet jævne efter svampeskaderne, og vi begynder nu at arbejde med at få hastighed i greens.

Vores smertens barn hul 4 har døjet meget med et vådområde foran green i dette forår, og det gjorde vi også i perioder sidste forår/efterår. Der har vi nu lagt et nyt dræn ned, og det forventes at hjælpe meget.

Til sidst skal der lyde tak til alle de frivillige, som har hjulpet os i løbet af vinteren og foråret. Det har været alt fra bunkerarbejde, skov arbejde, arbejde med søer osv. På banens dag var der ligeledes et imponerende fremmøde, hvor vi nåede en hel masse opgaver. Så tusind tak til alle, som hjælper og har hjulpet os.

Med venlig hilsen
Greenkeeperne