Sølaugets kodeks

Kære medlemmer af Hedensted Golfklub

Hedensted golfklubs Sølaug optager hele tiden nye medlemmer. I den anledning vil jeg lige endnu engang præcisere de uformelle regler omkring det at være Sølaugsmedlem J.

Arbejdet er frivilligt og uden nogen form for honorering udover større muskler, bedre form, hyggeligt socialt samvær og sidst men ikke mindst – glæden ved veludført arbejde. Man får simpelthen et lidenskabeligt forhold til sin golfklub.
Sølauget er ganske udemokratisk – topstyret – medlemmerne er uden indflydelse på arbejdets karakter eller prioritering.
Man medbringer selv mad, drikkevarer og arbejdstøj. Nogle medbringer sågar maskiner fra det hjemlige hobbyværksted (i praksis skiftes vi til at medbringe drikkevarer).
Tolerance og lignende positivt ladede termer er nøgleord. Der tåles ikke nogen form for sædvanligt brok over arbejdets karakter, klubben, greenkeeperne, ledelsen eller andre Sølaugs medlemmer. Der tillades moderat brok over ægtefæller, vejret eller den til enhver tid siddende regering – især hvis SF skulle gå hen at deltage i en sådan (de vil formentlig lave alle golfklubber om til kulturhuse).
Man skal være i stand til at svare på en mail – hurtigt.
Man skal kunne føre en bil på lovlig vis (alkohol).
Herudover skal man påregne ad hoc regler a la Frank Hvam – uden at miste det gode humør.

Hovedsæsonen for Sølaugets udviklings arbejde er november til marts (inklusive). Der har dog været rigtig mange, som har givet en hånd med igennem golfsæsonen, men her er arbejdet målrettet almindelig vedligehold af søer og vandløb.

Hvis man ønsker at være med, er man mere end velkommen til at henvende sig til Kristian Martinsen, evt. på telefon 20 44 79 50 eller mail martinsen@hafnet.dk

 

Søen på hul 10/18 uden vandspejl er den direkte årsag til start på Hedensted Golfklubs Sølaug