Medlemskab vilkår

Regler for medlemskab, indmeldelse, udmeldelse og skift af medlemskab type

 1. Du er medlem af Hedensted Golf Klub for 1 år af gangen, dette følger kalenderåret. Dette gælder uanset om du betaler årligt, pr. kvartal, månedligt m.v.
 2. Du binder dig for ét års medlemskab ved indmeldelse. Hvis du melder dig ind i løbet af året kan du nøjes med at betale forholdsmæssigt for det første kalenderår, mod at du binder dig til det kommende kalenderår.
 3. Du kan dog melde dig ud i bindingsperioden mod at betale fuldt kontingent for hele kalenderåret.
 4. Udmeldelse eller ændring af medlemskab kan ske pr. 31/12 hvert år, dette skal være meddelt klubben skriftligt senest 1/12.
 5. Ved dødsfald tilbagebetales kontingent forholdsmæssigt fra den førstkommende måned.
 6. Overførsel til passivt medlemskab i løbet af året kan kun ske ved følgende årsager: Brækket arm eller ben, graviditet eller pludseligt opstået sygdom. Der skal forevises lægeerklæring. Der betales forholdsmæssigt kontingent til skiftet af medlemskab.
 7. Junior medlemmer overgår automatisk til ynglinge medlemskab kalenderåret efter at de er fyldt 18.
 8. Ynglinge medlemmer overgår automatisk til senior medlemskab kalenderåret efter at de er fyldt 25.
 9. Studerende kan være medlem på samme vilkår som Ynglinge medlemmer, også efter de er fyldt 25, der skal vises gyldigt studiekort.
 10. Skift fra passivt til aktivt medlem kan ske hele året, der betales forholdsmæssigt fra den førstkommende måned.
 11. Skift fra Flex- eller Korthulsbane medlem til fuldt medlem kan ske hele året, der betales forholdsmæssigt fra den førstkommende måned.