Seneste nyt

Hvorfor er banen endnu ikke åben?

I Hedensted Golf Klub har bestyrelsen sammen med personalet lavet en strategi omkring banen, som skal sikre en høj spilkvalitet i perioden april til oktober.

Det betyder, at banen lukkes i efteråret, når chefgreenkeeper, i samråd med klubmanager og bestyrelsen, vurderer, at spil medfører skader, der vil påvirke spillet i negativ retning for den kommende sæson. Dette sker typisk, når banen enten bliver for våd, eller det bliver så koldt, at der ikke er græsvækst, eller ved en kombination af disse faktorer.

Status for banen vurderes løbende, og banen åbnes så snart, der er vækst i græsset. Dette vil selvfølgelig svinge fra år til år pga. vejret.

Hvorfor er denne strategi valgt?

Primært grundet forholdene på banen.

Banen ligger på en fed lerjord, som bliver rigtig fedtet i vinterhalvåret, når det er fugtigt eller har regnet. Transport rundt på banen i disse perioder vil slide og mudre græsset væk, specielt de steder hvor vi oftest færdes, -typisk områderne omkring greens og fairways. Det medfører områder enten uden eller med meget slidt græs, som, når vi kommer til foråret, vil give nedsat spillekvalitet. Derudover vil der ofte vokse meget ukrudt i disse områder, da ukrudtet gror før græsset i det tidlige forår. Ukrudt kan vi stadig sprøjte lidt for, men det bliver mindre og mindre. Derfor er det vigtigt at holde ukrudtstrykket nede uden kemi.

Hvordan kan vi forlænge sæsonen?

En del af strategien er at forbedre kvaliteten af banen og dermed også forlænge sæsonen.

Det betyder, at der over de kommende år skal lægges mere sand på fairways – specielt på de våde huller. Samtidig skal der laves nogle dræningsprojekter de steder, hvor det typisk bliver vådt i ydersæsonen.