Seneste nyt

Indkaldelse til generalforsamling i Hedensted Golf Klub,

Torsdag den 24. marts 2022 kl. 19.00 i Aulaen, Stjernevejskolen

 

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter (kan læses på hjemmesiden):

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Forslag til budget for 2022 og forslag til medlemskontingent og indskud for 2023
  5. Forslag fra bestyrelsen
  6. Forslag fra medlemmerne
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

På valg er følgende:

  • Dorthe Fuglsang – genopstiller
  • Ole Korsholm – genopstiller

Valg af suppleant:

  • Bjarne Jensen – genopstiller

8. Valg af ekstern revisor
9. Eventuelt.

 

Vel mødt Bestyrelsen

Komplet regnskab ligger til gennemsyn i sekretariatet, såfremt det måtte ønskes