Frivillige

Du har brug for Hedensted golfklub, og vi har brug for dig!

Hedensted golfklubs DNA bygger på frivillighed, for at vi sikre, at den DNA kan fortsætte, skal vi alle være med til at bakke op.

Alle medlemmer må gerne deltage med at spotte og skubbe til en de kender, der har lyst til at give nogle enkelte arbejdstimer. Og vil du selv bidrage, det kan være fra få timer til enkelte dage, så kontakt den der ansvaret for gruppen.

For at klubben kan udvikle sig og fungerer, kræver det at vore nye medlemmer bliver taget godt imod, at den sociale liv fungere i klubben til at vores bygninger og omgivelser står flotte. Det er grundstammen i vores frivillighed og det er med til at sikre, at vi stadig kan udvikle os og få flere medlemmer.

 

Oversigt over frivillige grupper, tag kontakt til den ansvarlige og meld dig til det DU har lyst til.

Sektions i klubben, har alle en valgt bestyrelse:
Kontaktoplysninger til disse på de respektive undersider

 • Lege golfer
 • Juniorer
 • Elite afdelingen
 • Mens section
 • Ladies section
 • Senior section

 

 • Begyndere/Vejledergruppe
  Ansvarlig Jørgen Sørensen  mobil 60650682
  Vejledere til begyndermatcher, integration af nye medlemmer

 

 • Baneservice
  Ansvarlig Jørgen Sørensen mobil 60650682
  Kører baneservice særligt i weekender og helligdage

 

 • Bygninger/malerlaug
  Ansvarlig Jens J. Jensen mob.22721910

  • Maling af bygninger inden- og udendørs

 

 •  Klippe laug
  Ansvarlig Niels Sellerup mob 25393510

  • Klipning mellem træer, omkring huse / buskrydning

 

 • Jordanlæg/stier/maskinarbejde
  Ansvarlig Egon Holm 40186260

  • Hjælper greenkeeper med små anlæg og stier m.m.

 

 • Huslaug ansvarlig
  Vi mangler en ny Kontakt Niels Jørgen Søndergaard 40733620

  • Pleje af bygningsområder, Oprydning omkring bygninger/tagrender m.m

 

 • Sølaug
  Ansvarlig Claus Grabov (greenkeeper) mob. 26287294

  • Pleje af vandløb, oprydning i skove m.m.

 

HUSK: Alle vore uundværlige sponsorer, håndværker der hjælper og mange flere er også frivillige, men som bidragydere, så husk, støt dem hvis I har muligheden.