Ordensregler

Vores Pay & Play bane benyttes både af vores medlemmer, gæster fra andre golfklubber, og gæster der normalt ikke spiller golf. På en golfbane findes en række regler der har til formål sikre at ingen kommer til skade, og at undgå at spillerne uforvarende kommer til at genere hinandens spil.

Ordensregler for Pay and Play banen
• Hver spiller skal have gyldig bevis for betalingen
• Max 2 spillere pr. bag.
• Du skal lade bagvedkommende komme foran, hvis de venter og der er plads foran. Gælder ikke hvis du selv venter
• Dresscode er almindelig tøj (Du må ikke have ikke bar mave eller gå i undertøj)

Pas på dine medspillere
Når du bruger udstyret, så pas på dine medspillere. De øvrige skal holde afstand til den, som er i gang med at slå.

Stå aldrig foran bolden
Af sikkerhedshensyn skal du altid stå bag den, som slår til bolden.

Når du leder efter din bold
Stil dit udstyr så dem bagved altid kan se det, så ved de der er en spiller foran og begynder ikke at slå.

Når du skal slå
Vær sikker på, at dem foran er væk, inden du slår. Skulle du være i tvivl om din bold kommer op til de for angående, så råb FORE!. Hører du nogen råbe FORE! så duk dig: der er fare på færde!

Vis hensyn til banens personale
Greenkeeperne arbejder for at holde banen i god stand for os alle. Vi hensyn til dem og deres arbejde. Vent på signal fra greenkeeperen inden du slår, når han arbejder på det hul du spiller. Vink tilbage, at du har set signaler.

Læg græstørv tilbage. Riv i bunker
Beskyt bunkerkanter, kanterne til området med sand. Hvis du slår græstørv op, så saml det op og læg det tilbage.

Hold naturen ren
Har du affald, så benyt de opstillede skraldespande.

Alkohol
Alle spillere må ikk indtage mere alkohol, end man er i stand til at føre en personbil.

Golfbiler
Du skal have kørekort til alm. personbil for at føre en golfbil.

Der kan ske bortvisning ved uanstændig opførsel