Momsrefusion 2020

I lighed med tidligere år søger Hedensted Golf Klub at få momsrefusion. Sidste år bidrog det med mere end 147.000,- kr. til klubbens drift, og betalte dermed for vores nye vandingsanlæg på hul 1 og 8, som vi kan få glæde af mange år fremover.

Nu forsøger vi igen at opnå denne refusion for 2020, og pengene vil denne gang blive øremærket til udvikling af banens kvalitet, også med henblik på at vi på sigt kan få en længere golfsæson. Dette indbefatter ekstra gødning, eftersåning af fairways og dræn på banen.

Vi har brug for din hjælp til dette – for vi skal bruge 100 frivillige bidrag på mindst 200 kr. for at få refusionen. Du får fuldt fradrag for dit bidrag, og vi indberetter det til Skat for dig, så det sker automatisk – derfor beder vi om dit personnummer.

Indtast medlemsnummer, navn og personnummer herunder, og indbetal dit bidrag på mindst 200 kr. til MobilePay nummer 29118, eller kontonummer 1681-3222792737 med dit medlemsnummer som reference.

På forhånd tak for din støtte – det betyder meget for os alle!