Nyheder

Golfshoppen

Posted on

Det er med glæde at vi nu kan meddele at der er indgået aftale med Jette Engbo om drift af shoppen pr. 1/1 2021. Det har længe været et ønske at shoppen på et tidspunkt vil kunne driftes som en ’rigtig’ shop som vores medlemmer kan støtte op om, med fuldt sortiment af tøj, begyndersæt, […]

BaneStatus

Boldautomat defekt

Posted on

OPDATERING: Automaten er nu repareret. Vores boldautomat på Driving range er desværre defekt. Der er indsamlet bolde der ligger i boldopsamleren bag ved skuret med boldautomaten, og du kan derfra tage bolde til brug på driving range, indtil automaten er repareret – dette forventes at ske sidst på ugen.

Gæster

Hul 6 lukket Tirsdag

Posted on

OPDATERING: Arbejdet med hul 6 er færdiggjort før forventet, og alle huller er derfor åbne som normalt onsdag 14/10.   Tirsdag og onsdag i uge 42 er hul 6 lukket for spil pga. arbejde med bunkeren på hullet. Greenfee begge dage er nedsat til kr. 200,-

Nyheder

Personale info

Posted on

Kære alle Vi har d.d. modtaget opsigelse fra Ida Tangsgaard på sekretariatet. Opsigelsen er pr. 28 februar 2021 – i opsigelses perioden passer Ida fortsat sit arbejde og afvikler den opsparede overtid. Ida ønsker at lægge alle kræfter i egen virksomhed. Vi har forståelse for Idas beslutning og takker for det valgte tidspunkt der giver […]

BaneStatus

Oplæg fairway

Posted on

Midlertidig lokalregel er gældende fra d. 7. oktober. Ved spil på 18-huls banen er der lempelse efter følgende regler: – Spillere SKAL lægge op og rense sin bold, hvis bolden er på fairway eller kortere klippet Through the Green (f.eks. forgreen). Der må ikke lægges op i hazard eller på green. Når du benytter lempelsen […]

Nyheder

Afslutningsmatch resultater

Posted on

Afslutningsmatchen søndag blev afholdt i flot vejr, og med hele 74 deltagere på stor bane, og 23 deltagere på Pay & Play banen. Vi er særligt glade for at se så mange nye golfspillere, der støtter op om klubturneringerne, og vil fremover holde turneringerne på både stor og lille bane, så alle har mulighed for […]

Gæster

Eget køretøj på banen

Posted on

I Hedensted Golf Klub er det ikke tilladt at medbringe egne køretøjer på banen som f.eks. Segways eller golfscootere o.l. Har man et handicap kan der gives særskilt dispensation for dette ved at kontakte sekretariatet skriftligt på info@hedenstedgolf.dk Egen golfbil er tilladt men koster et gebyr på 250,- kr. svarende til prisen for at leje […]

Nyheder

Nyt om personale

Posted on

Kære medlemmer Vores chefgreenkeeper Claus Grabow stopper med udgangen af januar, og derfor har vi konstitueret Jacob Bjerg Mogensen som chefgreenkeeper pr. 1/10. Derudover har vi tidligere på måneden desværre måtte sige farvel til greenkeeper Lennart Rathmann, der har fundet andet arbejde. Dette betyder at vi i den kommende periode kan være udfordret med at […]