Lokal Regler

LOKALE REGLER FOR HEDENSTED GOLF KLUB

Nye lokalregler er under udarbejdelse

Gamle lokalregler

 1. Banemarkeringer:
  Hvide markeringer                      Out of bounds
  Gule markeringer                         Vandhazard
  Røde markeringer                        Parallel vandhazard
  Blå markeringer                           Areal under reparation
  Blå pæle med sort top                 Areal under reparation med spilleforbud

Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

 1. Ved spil af 10. hul er 1. hul på korthulsbanen out of bounds markeret med hvide/sorte pæle. Ved spil af 18. hul er 10. hul out of bounds markeret med hvide/sorte pæle. Ved spil af alle andre huller er disse hvide/sorte pæle ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 24-2.
 1. Alle gule, røde og blå pæle/plader ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 24-2.
 1. Alle veje og stier på banen er ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 24-2.
 1. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Regel 24-1.
 2. hul 9 – droppezone: Hvis en bold er i, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, som ikke er fundet, og som krydser vandhazardgrænsen indenfor de røde pæle, er i vandhazarden til venstre for 9. green, må spilleren:
  gå frem efter Regel 26-1; eller som yderligere mulighed, med ét straffeslag, droppe en bold i droppezonen. Fremgangsmåde ved brug af droppezone – her henvises til Golfreglerne 2016, Tillæg 1, afsnit 6 -.
 1. Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:

Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.

Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.

Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.

Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.

 1. En spiller må skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge et instrument, der måler afstand. Hvis en spiller under en fastsat runde bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, som kan påvirke hans spil (f.eks. hældning, vindhastighed, temperatur m.v.), overtræder spilleren regel 14-3.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL

Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 straffeslag

Godkendt af DGU Januar 2017