Generel information

Velkommen til Men’s Section

Mens Section (MS) er en klub i Hedensted Golf Klub for mandlige medlemmer over 18 år med et
maks. handicap på 48 (se MS Vedtægter nederst på siden for fyldestgørende oplysninger).

I 2016 var vi 89 medlemmer der mødtes til de ugentlige torsdagsmatcher, og vi har plads til flere. Vi
spiller åbningsmatch den 1. april 2017, og derefter spiller vi hver torsdag indtil 5. oktober, og derefter
afslutningsmatch den 7. oktober. Der er gunstart til alle matcher. Årets kontingent er 700 kr. I år
opkræver vi ikke matchfee.

Efter torsdagsmatcherne er der spisning og præmieoverrækkelse i restauranten. Spisning koster 100
kr. og skal betales i restauranten inden dagens match.

Der spilles i en A-række (hcp. op til 18,3) og en B-række (hcp. 18,4 – 48). Der er normalt præmie til
de 3 bedste scores i hver række. Der kåres en Mens Mester i hver række (sidste tællende match er
14. september). Kåringen sker den 5. oktober.

Tilmelding til matcher sker online via Golfbox, hvor der også skal tages stilling til spisning
(vejledende) af hensyn til restaurantens planlægning.
Nye medlemmer:

Vi optager gerne nye medlemmer. Indmeldelse sker ved indbetaling af årskontingentet på 700 kr til
konto: Reg.nr: 9521 Kontonr: 4546289893 eller Mobilepay 40284342 (Tommy Rathmann), med
angivelse af DGU-nr, tlf.nr og e-mailadresse.

Du kan deltage én gang som prøvemedlem førend du beslutter dig for et medlemskab. Du tilmelder
dig blot online via Golfbox. Du kommer så på startlisten, og skal blot møde op på dagen en halv
time før gunstart og henvende dig i matchrummet. Så bliver du budt velkommen og får yderligere
instruktion.

Gæster:
Medlemmer kan medtage gæster (samme gæst kun én gang). Gæster skal også tilmeldes via
Golfbox. Gæster fra fremmede klubber skal betale greenfee i.h.t. Hedensted Golfklubs regler.
Prøvemedlemmer og gæster indgår ikke i præmierækkerne.

Vi opfordrer alle der opfylder medlemskriterierne til at give MS en chance. Vi har det
hyggeligt, og der er kamp om vore sponsorers fine præmier.

De nye vedtægter som blev besluttet den 5 oktober 2017 kan findes her  Mens Section vedtægter

Referat fra MS Generalforsamling 5 oktober 2017 kan findes her Referat af MS Generalforsamling 5. oktober 2017

Vi fra præsidiet ser frem til en super golf sæson 2018, med hyggelig samvær og godt golfspil.